Thuỷ hải sản

Cá bạc má
Xem nhanh

Cá bạc má

28.000₫/100gr
Cá ngân
Xem nhanh

Cá ngân

23.500₫/100gr
Thịt hến tươi
Xem nhanh

Thịt hến tươi

33.500₫/100gr
Cá nục suôn
Xem nhanh

Cá nục suôn

18.500₫/100gr
Đầu cá hồi Organic
Xem nhanh

Đầu cá hồi Organic

25.000₫/100gr
Cá rô
Xem nhanh

Cá rô

12.000₫/100gr
Cá lóc
Xem nhanh

Cá lóc

24.000₫/100gr
Cá hồi phi lê Organic
Xem nhanh

Cá hồi phi lê Organic

80.000₫/100gr
Cá đổng lớn
Xem nhanh

Cá đổng lớn

34.000₫/100gr
Cá điêu hồng
Xem nhanh

Cá điêu hồng

13.500₫/100gr
Cá lăng
Xem nhanh

Cá lăng

28.500₫/100gr
Cá hú
Xem nhanh

Cá hú

16.000₫/100gr
Cá kèo
Xem nhanh

Cá kèo

25.000₫/100gr
Cá bông lau
Xem nhanh

Cá bông lau

45.000₫/100gr
Cá bống dừa
Xem nhanh

Cá bống dừa

30.500₫/100gr
Cá bống cát
Xem nhanh

Cá bống cát

22.000₫/100gr
Tôm nõn Phú Quốc (Đông lạnh)
Xem nhanh
Nghêu tươi tách vỏ
Xem nhanh

Nghêu tươi tách vỏ

47.000₫/100gr
Cá chim trắng
Xem nhanh

Cá chim trắng

32.500₫/100gr
Cá chim đen Phú Quốc
Xem nhanh

Cá chim đen Phú Quốc

25.000₫/100gr
Cá bớp cắt khoanh
Xem nhanh

Cá bớp cắt khoanh

55.000₫/100gr
popup

Số lượng:

Tổng tiền: